top of page

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA UZ IZVJEŠTAJ O RADU NA PROJEKTU ARTNET U DRUGOM IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU 1.09.2015. - 10.12.2016. 

O B R A S C I

1.  Obrazac za opisno izviješće 

2.  Obrazac za opisno izviješće_Excel tablica

3.  Plan rada za treće izvještajno razdoblje

4.  Obrazac za financijsko izviješće (poslan HRZZ-u, nije javno dostupan)

5.  Prijedlog budžeta za treće izvještajno razdoblje_Excel tablica (poslan HRZZ-u, nije javno dostupan)

Obrazac za opisno izviješće

Obrazac za opisno izviješće_Excel tablica

Plan rada za treća izvještajno razdoblje

I Z V J E Š T A J I

1. Izvještaj o diseminacijskim aktivnostima  (sažeci članaka, sažeci izlaganja na konferencijama s pridruženim .ppt prezentacijama)         

2. Izvještaj o javnoj vidljivosti projekta  (popis i opis svih PR aktivnosti)                   

3. Izvještaj o Radionicama prijenosa znanja  (prikazi tema i epistemoloških rezulatata Radionica)   

4. Izvještaj o kvalitativnim terenskim istraživanjima

5. Izvještaj o arhivskim istraživanjima

6. Izvještaj o radu mladih istraživača 

7. Izvještaj o rezultatima testiranja konzistencije podataka u CAN_IS bazi podataka

8. Izvještaj o procedurama i modelima vizualizacije podataka (slijedi link) 

9. Zaključci evaluacijskog panela (slijedi link)

Izvještaj o diseminaciji rezultata 

Izvještaj o javnoj vidljivosti projekta 

Izvještaj o Radionicama prijenosa znanja

Izvještaj o kvalitativnim terenskim istraživanjima 

Izvještaji o ostalim terenskim i arhivskim istraživanjima 

Izvještaj o rezultatima testiranja konzistencije podataka u CAN_IS bazi podataka

Izvještaj o prinosu mladih istraživača 

Izvještaj o procedurama i modelima vizualizacije podataka 

External Evaluation Panel Report

PROTOKOLI, RASPOREDI, OPISI

1.      Raspored projektnih aktivnosti  (1.9.2015. - 10.12.2016.)                              

2.      Raspored PR aktivnosti s podacima o realizaciji (1.9.2015.-10.12.2016.)

3.      Protokol za narativni intervju (instrument za prukupljanje podataja pri kvalitativnim terenskim istraživanjima)

4.      Primjeri zapisa u bazi po entitetima (ispis svih izložaba) 

5.      Podaci o količini i vrsta zapisa u CAN_IS bazu podataka

6.      Opis dodanih modula i izmjena u bazi​

7.      Popis vizualne građe unesene u CAN_IS bazu podataka_prva faza unosa vizualnih informacija

Raspored projektnih ativnosti

Opis dodanih modula i izmjena strukturi baze

Raspored PR

aktivnosti 

Protokol za narativne intervuje

Popis vizualne građe unesene u CAN_IS bazu podatka _prva faza unosa vizualnih informacija

Primjeri zapisa u bazi podataka po entitetima

Informacija o količni podataka unesenih u CAN_IS bazu podataka, zaključno s 10.12.2016

PREZENTACIJE S KONFERENCIJA I JAVNIH PREDAVANJA

Lj. Kolešnik - A. Šilić, Avant-garde Migrations, Lisbon, 19-22.11.2015.

D. Prančević, izlaganje na konferenciji Urban cultures at the crossroads, Dubrovnik, 14.-15.09.2015.

P. Prelog, javno izlaganje na Otvorenim danima IPU, Zagreb, 14.11.2015.

I. Meštrov, "Hirschhorn, kolaborativne umjetničke prakse", javno predavanje, IPU, Zagreb, 10.6.2016.

I. Kraševac, „Plavšić smijenio Kršnjavija” – Hrvatsko društvo umjetnosti na prijelomnici 1918./1919. godine, Panel na IV Kongresu pu Hrvatske, 26.11.2016.

Lj. Kolešnik, Museum Global, Dusseldorf, 20-22.01.2016.

T Bjažić Klarin, izlaganje na konferenciji Western Temptations in Cold War, Ljubljana, 15.11.2015 

A. Šilić, N. Bojić, izlaganje na VI festivalu hrvatskih digitalizacijskih projekata,  NSK, Zagreb, 21.04.2016.

D.Prančević, “Sculptor Ivan Meštrović and the WW I: Constructing the network of relationships through the artistic and political engagement”, Art and Politics in Europe in the Modern Period, 29.6-2.7,2016., Zagreb

Sanja Horvatinčić, 1) Pozvano predavanje na Odsjeku za povijest umjetnosti FF Sveučilišta u Ljubljani

Lj. Kolešnik, Abstract Socialism, Barcelona, 12-14.05.2016.

P. Prelog, izlaganje na konferenciji Peripherla Expressionisms, Bremen, 3.-6.12.2015.

S. Horvatinčić, Modeli umjetničkih kolaboracija, Zagreb, javno predavanje, IPU, Zagreb, 10.06.2016.

T. Bjažić Klarin, "Sekvenca iz povijesti Doma likovnih umjetnosti u Zagrebu, 1934. – 1939.", Panel na IV Kongresu pu Hrvatske, 26.11.2016.

Lj. Kolešnik, Digitalna humanisttika - pro et contra, Zagreb, 15.11.2015.

T. Bajazic Klarin,  izlaganje na konferenciji On the Role of the 20th Centiry, Mailno-Paris, 13-20,5.2016. 

N. Bojić, "Digitalna humanistika u istraživanju urbanog", javno predavanje, IPU, Zagreb, 10.6.2016.

Ž. Tonković, "From Organizations to Networks: Analysis of Artists’ Networks across Time and Space", Petersburg, 2-4.7.2016.

Sanja Horvatinčić, Sanja Horvatinčić, 2) Pozvano predavanje na Odsjeku za povijest umjetnosti FF Sveučilišta u Ljubljani

P R I M J E R I    E K S P E R I M E N A T A   S  V I Z U A L I Z A C I J O M   P O D A T A K A   /  V I Z U A L I Z A C I J O M   M R E Ž A

©

bottom of page